Millosh Jankoviq

Përmes edukimit dhe këshillimit, ai ndihmon organizatat jofitimprurëse dhe mediat e pavarura në ndërtimin e komunitetit dhe zhvillimin e modeleve të tyre për mbledhjen e fondeve. Ai është gjithashtu anëtar i Bordit Drejtues të Forumit Filantropik Serb.