Натан Коешал

Живее и работи во Западен Балкан последните 22 години,  првенствено посветен на развојот на локалната филантропија и социјалните промени. Тој работел и водел меѓународни развојни програми насочени кон ангажирање на заедницата и зајакнување на капацитетот на граѓанското општество во регионот.