Nathan Koeshall

Ai ka jetuar dhe punuar në Ballkanin Perëndimor për 22 vitet e fundit, kryesisht i fokusuar në zhvillimin e filantropisë lokale dhe ndryshimeve shoqërore. Ai ka punuar dhe udhëhequr programe ndërkombëtare të zhvillimit që synojnë angazhimin e komunitetit dhe forcimin e kapacitetit të shoqërisë civile në rajon.