Анализа: Структурната положба на жените-новинари во медиумите во Македонија

Strukturanata-polozba-na-zenite-novinari-vo-mediumite.

Анализа: Структурната положба на жените-новинари во медиумите во Македонија

Целта на истражувањето е да се утврди каква е структурната положба на жените во медиумите во Македонија, земајќи ја предвид нивната застапеност на разни нивоа во управувачките структури и во структурата на вработенoста во некои од највлијателните медиуми во Македонија, нивната образовна подготвеност, можностите за професионален развој, економската и безбедносната положба.

Автори: Соња Трајковска Димитровска
Издавач: Македонски институт за медиуми
Јазик: Македонски
Година на објавување: 2018
Формат: PDF

Повеќеs: