ПЛУРАЛИЗАМ НА МЕДИУМСКАТА СОПСТВЕНОСТ ВО НОВОТО МЕДИУМСКО ОПКРУЖУВАЊЕ

ПЛУРАЛИЗАМ-НА-МЕДИУМСКАТА-СОПСТВЕНОСТ-ВО-НОВОТО-МЕДИУМСКО-ОПКРУЖУВАЊЕ

ПЛУРАЛИЗАМ НА МЕДИУМСКАТА СОПСТВЕНОСТ ВО НОВОТО МЕДИУМСКО ОПКРУЖУВАЊЕ

Студијата ги објаснува главните концептуални прашања значајни за регулирањето на медиумската сопственост, нуди преглед на најновите случувања на ниво на ЕУ и законската рамка во неколку земји членки на ЕУ. Таа исто така нуди анализа и оценка за тековните законски одредби од Законот за медиуми и Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Автори: Жан-Франсоа Фурнемон, Снежана Трпевска
Издавач: Совет на Европа
Јазик: Македонски
Година на објавување: 2020
Формат: PDF

Повеќеs: