Унапредување на улогата на ЈРС МРТ во промовирање на медиумската писменост преку споредба со добри практики од Велика Британија и од Белгија

Унапредување на улогата на ЈРС МРТ во промовирање на медиумската писменост преку споредба со добри практики од Велика Британија и од Белгија

Унапредување на улогата на ЈРС МРТ во промовирање на медиумската писменост преку споредба со добри практики од Велика Британија и од Белгија

Целта на оваа анализа е да даде насоки за тоа кои стратегиски, организациски и професионални капацитети треба да ги развива јавниот сервис МРТ за да создаде основни услови за продуцирање и емитување програми поврзани со медиумската писменост.

Автори: Весна Никодиноска, Славчо Миленковски, Бојан Георгиевски, Бранкица Петковиќ, Сандра Башиќ
Издавач: Македонски институт за медиуми
Јазик: Македонски
Година на објавување: 2019
Формат: PDF

Повеќеs: