e-payment

Северна Македонија: Поддршка за медиумите за имплементирање електронско плаќање

Можноста за електронско плаќање наскоро би требало да биде реалност за неколкуте медиуми во Северна Македонија со кои Фондацијата Томсон соработува во склоп на проектот ‘Media for All’. За прв пат медиумите ќе имаат можност да ги наплатат своите содржини, роби, и услуги – во зависност од бизнис моделот за кој се определиле – преку […]

Северна Македонија: Поддршка за медиумите за имплементирање електронско плаќање Read More »