Politikat e Privatësisë

Kjo deklaratë privatësie përshkruan se si Fondacioni Thomson mbledh dhe përdor informacionin personal që ju jepni në faqet tona online. Për këto qëllime, Fondacioni Thomson është kontrolluesi i të dhënave për çdo të dhënë personale që ne mbledhim.

Fondacioni Thomson (numri i organizatës regjistruar në Mbretërinë e Bashkuar 313750) (“TF”, “ne”, “neve”, “tonë”), është i angazhuar në mbrojtjen e privatësisë suaj. Synimi ynë është të respektojmë në çdo kohë çdo informacion personal që ndani me ne, apo që marrim nga organizata të tjera dhe ta ruajmë atë të sigurt. Ky Njoftim Privatësie (“Njoftim”) përcakton praktikat tona të përpunimit të të dhënave dhe të drejtat dhe opsionet tuaja në lidhje me mënyrat se si grumbullohen dhe përdoren informacionet tuaja personale (përfshirë përmes faqes sonë të internetit www.thomsonfoundation.org).

Ky njoftim përmban informacion të rëndësishëm në lidhje me të drejtat tuaja personale të privatësisë. Ju lutemi lexojeni me kujdes për të kuptuar se si i përdorim informacionet tuaja personale.

Sigurimi i informacionit tuaj personal për ne bëhet në mënyrë vullnetare. Sidoqoftë, pa na dhënë informacionin tuaj personal, përdorimi juaj i shërbimeve tona ose ndërveprimi juaj me ne mund të dëmtohet. Për shembull, nuk do të jeni në gjendje të regjistroheni për trajnim ose të merrni buletinin tonë përmes postës elektronike.

 1. Ne mbledhim informacione personale rreth jush
 2. Çfarë informacioni personal përdorim?
 3. Si dhe pse do të përdorim informacionin tuaj personal?
 4. Baza ligjore
 5. Komunikimet për marketing
 6. Informacioni personal i fëmijëve
 7. Për sa kohë i mbajmë të dhënat tuaja personale?
 8. A do t’i ndajmë informacionet tuaja personale?
 9. Siguria/ruajtja dhe aksesi në informacionin tuaj personal
 10. Transfertat Ndërkombëtare të të Dhënave
 11. Ushtrimi i të Drejtave tuaja
 12. Ndryshimet në këtë njoftim
 13. Lidhjet dhe palët e treta
 14. Si të na kontaktoni

1.Ne mbledhim informacione personale rreth jush:

a.Kur ju na e jepni në mënyrë të drejtpërdrejtë

Për shembull, informacioni personal që ju paraqisni përmes faqes sonë të internetit duke u regjistruar në buletinin tonë informativ të postës elektronike ose për t’u regjistruar për trajnime, e-learning apo konkurset tona, ose informacioni personal që na jepni kur komunikoni me ne me email, telefon apo postë.

b.Kur e marrim indirekt

Për shembull, informacioni juaj personal mund të ndahet me ne nga palë të treta duke përfshirë partnerët tanë të biznesit; nënkontraktuesit e shërbimeve teknike të pagesave dhe të dorëzimit; ofruesit e analitikëve dhe ofruesit e informacioneve të kërkimit. Duke ditur që nuk e kemi bërë tashmë, ne do t’ju njoftojmë kur të marrim informacione personale për ju nga këto palë dhe do t’ju tregojmë se si dhe pse kemi ndërmend t’i përdorim këto informacione personale.

c.Kur informacioni është i disponueshëm publikisht

Informacioni juaj personal mund të jetë i disponueshëm për ne nga burime të jashtme të disponueshme për publikun. Për shembull, në varësi të cilësimeve tuaja të privatësisë për shërbimet e mediave sociale, ne mund të përdorim informacionin nga ato llogari ose shërbime (për shembull kur vendosni të bashkëveproni me ne përmes platformave të tilla si Facebook, Instagram ose Twitter).

d. Kur vizitoni faqen tonë

Kur vizitoni faqen tonë të internetit, ne automatikisht mbledhim llojet e mëposhtme të informacionit personal:

 1. Informacioni teknik, përfshirë adresën e protokollit të internetit (IP) të përdorur për të lidhur pajisjen tuaj në internet, llojin dhe versionin e browserit, vendosjen e zonës kohore, browser plug-in, llojet dhe versionet e sistemeve operative dhe platformave.
 2. Informacione në lidhje me vizitën tuaj në faqet e internetit, duke përfshirë URL-në,clickstream përmes dhe nga faqja e internetit (duke përfshirë datën dhe kohën), shërbimet që keni parë ose kërkuar, kohën e shkarkimit të faqes, gabimet e shkarkimit, kohëzgjatjen e vizitave në faqe të caktuara, burime referimi, informacione për ndërveprimin e faqeve (të tilla si scrolling dhe klikimet) dhe metodat e përdorura për kërkime jashtë faqes.

Ne mund të përdorim cookies, për shembull, për të ndjekur preferencat tuaja dhe informacionin e profilit. Cookies përdoren gjithashtu për të mbledhur informacione statistikore të përdorimit të përgjithshëm që nuk përfshijnë informacione personale. Në përgjithësi, ne mund të kombinojmë informacionin tuaj personal nga këto burime të ndryshme për qëllimet e përcaktuara në këtë njoftim.

2.Çfarë informacioni personal përdorim?

Ne mund të mbledhim, ruajmë dhe përpunojmë llojet e mëposhtme të informacionit personal:

 1. emrin tuaj dhe detajet e kontaktit (përfshirë kontaktet emergjente), duke përfshirë adresën postare, numrin e telefonit, adresën e postës elektronike dhe, kur është e aplikueshme, pasaportën dhe profilet në rrjete sociale;
 2. data e lindjes dhe gjinia juaj;
 3. informacionin tuaj financiar, të tilla si detajet e bankës dhe/ose detajet e kartës së kreditit/debitit, emrin e mbajtësit të llogarisë, kodin e renditjes dhe numrin e llogarisë;
 4. informacionin në lidhje me kompjuterin/pajisjen tuaj mobile, vizitat tuaja dhe përdorimin e kësaj faqe në internet, duke përfshirë, për shembull, adresën tuaj IP dhe vendndodhjen gjeografike;
 5. detajet e kualifikimeve/përvojës suaj;
 6. informacionin në lidhje me shërbimet tona që ju përdorni / të cilat ne konsiderojmë se mund t’ju interesojnë; dhe/ose
 7. çdo informacion tjetër personal që ju vendosni të ndani me ne sipas seksionit 1.

A përpunojmë kategori të veçanta të të dhënave?

Rregullorja e Përgjithshme e BE-së për Mbrojtjen e të Dhënave (“GDPR”) njeh kategori të caktuara të informacionit personal si të ndjeshëm dhe prandaj kërkon më shumë mbrojtje, për shembull informacion në lidhje me shëndetin tuaj, përkatësinë etnike dhe mendimet politike.

Në situata të caktuara, TF mund të mbledhë dh /ose të përdorë këto kategori të veçanta të dhënashe (për shembull, mund të na duhet të dimë detaje të kushteve tuaja mjekësore në mënyrë që të bëjmë rregullime të arsyeshme për të siguruar qasje të barabartë në kurset tona të trajnimit.) Ne do t’i përpunojmë këto kategori të veçanta të dhënash vetëm nëse ka një arsye të vlefshme për ta bërë këtë dhe kur GDPR na e lejon.

3.Si dhe pse do të përdorim informacionin tuaj personal?

Informacioni juaj personal, sidoqoftë i dhënë për ne, do të përdoret për qëllimet e specifikuara në këtë njoftim. Në veçanti, ne mund të përdorim informacionin tuaj personal:

 1. për t’ju regjistruar në kurset tona të trajnimit dhe për të administruar pjesëmarrjen tuaj;
 2. për t’ju lejuar të merrni kurset tona të e-learning;
 3. për t’ju lejuar të bashkoheni në platformën tonë të ndarjes së njohurive;
 4. t’ju lejojë të hyni në konkurset tona;
 5. për t’ju siguruar shërbime, produkte ose informacione që keni kërkuar;
 6. t’ju sigurojmë informacione të mëtejshme në lidhje me punën, shërbimet, aktivitetet ose produktet tona (kur është e nevojshme, vetëm aty ku keni dhënë pëlqimin tuaj për të marrë një informacion të tillë);
 7. për të procesuar pagesat tuaja;
 8. t’ju përgjigjet pyetjeve/kërkesave tuaja dhe të komunikojmë me ju në përgjithësi;
 9. për të avancuar më tej qëllimet tona jofitimprurëse në përgjithësi, përfshirë promovimin e përfshirjes në gazetari dhe komunikim;
 10. për të analizuar dhe përmirësuar punën tonë, shërbimet, aktivitetet, produktet ose informacionin (përfshirë faqen tonë të internetit), ose për të dhënat tona të brendshme;
 11. të raportojmë mbi ndikimin dhe efektivitetin e punës sonë;
 12. për të drejtuar / administruar faqen tonë të internetit, për ta mbajtur atë të sigurt dhe për të siguruar që përmbajtja të paraqitet në mënyrën sa më efektive për ju dhe për pajisjen tuaj;
 13. të regjistrojmë, administrojmë dhe personalizojmë llogaritë në internet;
 14. të regjistrojmë dhe administrojmë pjesëmarrjen tuaj në evente;
 15. për qëllime marketingu;
 16. për të audituar dhe/ose administruar llogaritë tona;
 17. për të përmbushur detyrimet ligjore të cilat janë detyruese për ne, për shembull në lidhje me organet rregullatore, qeveritare dhe/ose organet e zbatimit të ligjit me të cilët ne mund të punojmë (për shembull kërkesat në lidhje me pagimin e taksave ose pastrimit të parave);
 18. për parandalimin e mashtrimit ose keqpërdorimit të shërbimeve; dhe / ose
 19. për krijimin, mbrojtjen dhe/ose ekzekutimin e pretendimeve ligjore.

4.Baza ligjore

GDPR kërkon që ne të mbështetemi në një ose më shumë baza ligjore për të përdorur informacionin tuaj personal. Arsyet e renditura më poshtë i konsiderojmë si të rëndësishme:

 1. Kur ju keni dhënë pëlqimin tuaj që ne të përdorim informacionin tuaj personal në një mënyrë të caktuar (për shembull, ne do të kërkojmë pëlqimin tuaj për të përdorur informacionin tuaj personal për t’ju dërguar materiale marketingu ose promovuese me email, dhe ne mund të kërkojmë qartazi pëlqimin tuaj për të mbledhur disa kategori të veçanta të informacionit tuaj personal).
 2. Aty ku është e nevojshme dhe në përputhje me detyrimet ligjor të cilëve iu nënshtrohemi (për shembull, kur ne jemi të detyruar të ndajmë informacionin tuaj personal me organet rregullatore që drejtojnë punën dhe shërbimet tona).
 3. Kur është e nevojshme për kryerjen e një kontrate në të cilën jeni palë ose për të ndërmarrë hapa me kërkesën tuaj para se të lidhni një kontratë (për shembull, kur paguani për të marrë pjesë në një nga kurset tona të trajnimit ose e-learning).
 4. Kur është në interesin tuaj jetësor/të dikujt tjetër (për shembull, në rast urgjence mjekësore të pësuar nga një individ).
 5. Aty ku ka interes të ligjshëm për ta bërë.

GDPR na lejon të mbledhim dhe përpunojmë informacionin tuaj personal nëse është e nevojshme në mënyrë të arsyeshme për të arritur interesat tona legjitime ose të të tjerëve (për sa kohë që përpunimi është i drejtë, i ekuilibruar dhe nuk ndikon padrejtësisht në të drejtat tuaja).

Në terma specifikë, “interesat tona legjitime” nënkuptojnë interesat e drejtimit të TF si një entitet jofitimprurës dhe ndjekjen e qëllimeve dhe idealeve tona; për shembull përmirësimi i standardeve të trajnimit gazetaresk dhe komunikimit, sigurimi i trajnimit intensiv të aftësive dhe përmirësimi i angazhimit të audiencës me media të ndryshme.

Kur përpunojmë informacionin tuaj personal për të arritur interesa të tilla legjitime, ne konsiderojmë dhe ekuilibrojmë çdo ndikim të mundshëm mbi ju (si pozitiv dhe negativ), dhe të drejtat tuaja sipas ligjeve për mbrojtjen e të dhënave. Ne nuk do të përdorim informacionin tuaj personal për aktivitete ku interesat tona janë të mbizotëruara nga ndikimi mbi ju, për shembull kur përdorimi do të ishte tepër ndërhyrës (përveç nëse, për shembull, ne nuk kërkohemi ose lejohemi ndryshe nga ligji).

5.Komunikimi për arsye marketingu

Ne mund të përdorim të dhënat tuaja të kontaktit për t’ju siguruar informacion në lidhje me punën tonë, eventet, shërbimet dhe/ose produktet që ne konsiderojmë se mund t’ju interesojnë (për shembull, në lidhje me shërbimet që keni përdorur më parë, ose përditësime në lidhje me ankesat për mbledhjen e fondeve dhe/mundësitë për të qenë vullnetarë të ndara përmes buletinit tonë informativ).

Nëse e bëjme këtë përmes postës elektronike, SMS apo telefonit, ne nuk do ta bëjmë atë pa miratimin tuaj paraprak (përveç rasteve nëse lejohet përmes ligjit në fuqi).

Në rastet kur na keni dhënë pëlqimin tuaj më parë, por nuk dëshironi të kontaktoheni nga ne për projektet dhe/ose shërbimet tona në të ardhmen, ju lutemi na dërgoni një email në enquiriesçthomsonfoundation.org. Ju mund të hiqni dorë nga marrja e emaileve nga TF në çdo kohë duke klikuar në lidhjen “çregjistrohu” në fund të emaileve tona.

6.Informacioni personal i fëmijëve

Kur përpunojmë informacionin personal të fëmijëve, kur është e nevojshmë, ne nuk do ta bëjmë pa pëlqimin e tyre ose, pëlqimin e një prindi/kujdestari. Ne gjithmonë do të kemi në dispozicion masat mbrojtëse të përshtatshme për të siguruar që informacioni personal i fëmijëve trajtohet me kujdesin e duhur.

7.Për sa kohë i mbajmë të dhënat tuaja personale?

Në përgjithësi, përveçse nëse kërkohet ende në lidhje me qëllimin për të cilat janë mbledhur dh /ose përpunuar të dhënat, ne heqim informacionin tuaj personal nga regjistrat tanë gjashtë vite pas datës së mbledhjes së informacionit. Sidoqoftë, nëse para kësaj date (i) informacioni juaj personal nuk kërkohet më në lidhje me qëllimin (et) e tillë, (ii) ne nuk kemi më të drejtë ligjërisht ta përpunojmë atë (iii) ju ushtroni në mënyrë të vlefshme të drejtën tuaj të fshirjes (shih Seksionin 11 më poshtë), ne do ta heqim atë nga të dhënat tona në kohën përkatëse.

Nëse kërkoni të mos kontaktoheni më nga ne, ne do të mbajmë disa informacione themelore rreth jush në listën tonë, në përputhje me kërkesën tuaj dhe të shmangim dërgimin e materialeve të padëshiruara në të ardhmen.

8.A do t’i ndajmë informacionet tuaja personale?

Ne nuk i shesim ose japim me qira informacionin tuaj personal palëve të treta për qëllime marketingu. Sidoqoftë, në përgjithësi ne mund t’ua zbulojmë informacionin tuaj personal palëve të treta të zgjedhura në mënyrë që të arrijmë qëllimet e përcaktuara në këtë njoftim.

Në mënyrë jo-shteruese, ato palë mund të përfshijnë:

 1. furnitorët dhe nën-kontraktorët për kryerjen e çdo kontrate që ne lidhim me ta, për shembull ofruesit e shërbimeve të IT-së si hostet e faqeve të internetit ose ofruesit e coulds;
 2. Qeveritë dhe entitetet në vendet e huaja nëse jeni një konsulent që udhëtoni në një vend të tillë për të ofruar trajnim;
 3. siguruesit;
 4. bankat;
 5. ofruesit e shërbimeve profesionale si kontabilistët dhe avokatët;
 6. palët që na ndihmojnë me kërkime për të monitoruar ndikimin/efektivitetin e shërbimeve tona;
 7. autoritetet rregullatore, siç janë autoritetet tatimore; dhe/ose
 8. analitikë dhe ofrues të motorëve të kërkimit.

Në veçanti, ne rezervojmë të drejtën t’u zbulojmë informacionin tuaj personal palëve të treta:

 • në rast se shesim ose blejmë ndonjë biznes ose pasuri, në këtë rast ne do t’ia zbulojmë informacionin tuaj personal shitësit (të ardhshëm) ose blerësit të një biznesi ose pasurie të tillë;
 • nëse në thelb të gjitha pasuritë tona janë fituar nga një palë e tretë, informacioni personal i mbajtur nga ne mund të jetë një nga pasuritë e transferuara;
 • nëse jemi nën ndonjë detyrim ligjor ose rregullator për ta bërë këtë; dhe/ se
 • për të mbrojtur të drejtat, pronën ose sigurinë e TF, personelit të tij, përdoruesve, vizitorëve ose të tjerëve.

9.Siguria / ruajtja dhe aksesi në informacionin tuaj personal

TF është e përkushtuar për të mbajtur të sigurt informacionin tuaj personal dhe ne kemi në dispozicion politikat e duhura dhe proporcionale të sigurisë dhe masat organizative dhe teknike për të mbështetur mbrojtjen e informacionit tuaj.

Informacioni juaj personal është i aksesueshëm vetëm nga stafi i trajnuar siç duhet, vullnetarët dhe kontraktorët, dhe ruhet në servera të sigurt me karakteristika të miratuara për të parandaluar hyrjen e paautorizuar.

10.Transfertat Ndërkombëtare të të Dhënave

Duke pasur parasysh natyrën e punës sonë, ne jemi të përfshirë në transferimin e informacionit personal në vendet jashtë Mbretërisë së Bashkuar dhe Zonës Ekonomike Evropiane (“EEA”).

Kjo mund të jetë sepse ne përdorim agjenci dhe/ose furnitorë për të përpunuar informacione personale në emrin tonë dhe ata transferojnë dhe ruajnë informacione personale në një vend jashtë EEA, për shembull Shtetet e Bashkuara. Ose është për shkak se ju jeni një konsulent që udhëtoni jashtë vendit në një detyrë e cila kërkon që ne të transferojmë informacionin tuaj personal në një qeveri ose entitet të bazuar në atë vend (p.sh. duke dhënë detajet e pasaportës tuaj).

Ju lutem vini re se disa vende jashtë Mbretërisë së Bashkuar dhe EEA kanë një standard më të ulët të mbrojtjes së informacionit personal, duke përfshirë kërkesat më të ulëta të sigurisë dhe më pak të drejta për individët. Kur informacioni juaj personal transferohet, ruhet dhe/ose përpunohet ndryshe jashtë Britanisë së Madhe ose EEA në një vend që nuk ofron një standard ekuivalent të mbrojtjes në MB ose EEA, ne do të marrim të gjitha hapat e arsyeshëm sa më shumë të jetë e mundur për të siguruar që marrësi zbaton masat mbrojtëse të përshtatshme (të tilla si zbatimi i klauzolave kontraktuale të miratuara nga Komisioni Evropian) të krijuara për të mbrojtur informacionin tuaj personal dhe për të siguruar që informacioni juaj personal të trajtohet në mënyrë të sigurt dhe në përputhje me këtë njoftim.

Ne mund të marrim pëlqimin tuaj qartazi për transferime të tilla ose, duke pasur parasysh që transferimi në këto rrethana është i kufizuar në fushëveprim, nuk është përsëritës dhe është i nevojshëm për interesa të ligjshëm imponues që nuk mbizotërohen nga të drejtat tuaja (pasi ju vullnetarisht pranoni të jeni konsulent në një detyrë) ), ne mund të vazhdojmë me transferimin duke marrë parasysh të gjitha rrethanat që lidhen me transferimin dhe duke marrë masa mbrojtëse të përshtatshme.

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me transferimin e informacionit tuaj personal, ju lutemi na kontaktoni duke përdorur detajet më poshtë.

Për fat të keq, asnjë transmetim i informacionit tuaj personal përmes internetit nuk mund të garantohet të jetë 100% i sigurt – megjithatë, pasi të kemi marrë informacionin tuaj personal, ne do të përdorim procedura të rrepta dhe masa sigurie për të testuar dhe parandaluar hyrjen e paautorizuar.

11.Ushtrimi i të Drejtave tuaja

Sa kohë që mbështetemi te pëlqimin tuaj për të përdorur informacionin tuaj personal, ju keni të drejtë të tërhiqni atë pëlqim në çdo kohë. Kjo përfshin të drejtën për të na kërkuar që të ndalojmë përdorimin e informacionit tuaj personal për qëllime marketingu ose mbledhje fondesh ose të ndërprisni abonimin në listën tonë të postës elektronike në çdo kohë. Ju gjithashtu keni të drejtat e mëposhtme:

 1. E drejta e aksesit – mund të na shkruani për të kërkuar konfirmimin e informacionit personal që mbajmë dhe për të kërkuar një kopje të këtij informacioni personal. Me kushtin që ne verifikojmë që ju keni të drejtë të shihni informacionin personal të kërkuar dhe kemi konfirmuar me sukses identitetin tuaj, ne do t’ju ofrojmë informacionin tuaj personal, subjekt i çdo përjashtimi që zbatohet.
 2. E drejta e fshirjes – me kërkesën tuaj ne do të fshijmë informacionin tuaj personal nga të dhënat tona për aq sa na kërkohet. Në shumë raste, ne do të propozojmë të ndalojmë komunikimet e mëtejshme me ju, në vend të fshirjes së tyre.
 3. E drejta e korrigjimit – nëse besoni se të dhënat tona të informacionit tuaj personal janë të pasakta, ju keni të drejtë të kërkoni që ato të dhëna të përditësohen. Ju gjithashtu mund të na kërkoni që të kontrollojmë informacionin personal që kemi në lidhje me ju, nëse nuk jeni të sigurt nëse janë të sakta/të përditësuara.
 4. E drejta për të kufizuar përpunimin – ju keni të drejtë të kërkoni që përpunimi i informacionit tuaj personal të kufizohet nëse ka mosmarrëveshje në lidhje me saktësinë e tij ose përdorimin e ligjshëm.
 5. E drejta për të kundërshtuar – ju keni të drejtë të kundërshtoni përpunimin aty kur ne (i) përpunojmë informacionit tuaj personal në bazë të interesit tonë legjitim (ii) përdorim informacionin tuaj personal për marketing të drejtpërdrejtë ose (iii) përdorim informacionin tuaj për qëllime statistikore.
 6. E drejta për transportueshmëri të të dhënave – në masën e kërkuar nga GDPR, kur ne jemi duke përpunuar informacionin tuaj personal (që ju na keni dhënë) ose (i) duke u mbështetur në pëlqimin tuaj ose (ii) sepse një përpunim i tillë është i nevojshëm për kryerjen e një kontrate në të cilën jeni palë ose të ndërmerrni hapa me kërkesën tuaj para se të hyni në një kontakt, dhe në secilën rast po përpunojmë duke përdorur mjete të automatizuara (dmth. pa përfshirje njerëzore), ju mund të na kërkoni që t’ju sigurojmë informacionin personal për ju – ose një tjetër ofrues shërbimi – në një format të lexueshëm nga makineria.
 7. Të drejtat në lidhje me vendimmarrjen e automatizuar – ju keni të drejtë të mos i nënshtroheni vendimit të bazuar vetëm në përpunimin automatik të informacionit tuaj personal i cili prodhon efekte ligjore mbi ju ose në mënyrë të ngjashme ndikon në mënyrë të konsiderueshme mbi ju, përveç nëse një vendim i tillë (i) është i nevojshme për të lidhur/kryer një kontratë midis jush dhe nesh/një organizate tjetër; (ii) është i autorizuar nga ligji i BE-së ose Shtetit Anëtar të cilit i nënshtrohet TF (për sa kohë që ai ligj ju ofron mbrojtje të mjaftueshme); ose (iii) bazohet në pëlqimin tuaj të qartë.

 

Ne mund t’ju kërkojmë informacion shtesë për të konfirmuar identitetin tuaj dhe për qëllime sigurie, përpara se t’ju zbulojmë informacionin tuaj personal që ju kërkoni.

Ju lutemi vini re se disa nga këto të drejta zbatohen vetëm në rrethana të kufizuara. Për më shumë informacion, ne sugjerojmë që të na kontaktoni duke përdorur detajet në seksionin 14 më poshtë.

Në vijim keni të drejtë të dërgoni një ankesë në lidhje me ne ose mënyrën se si ne kemi përpunuar informacionin tuaj personal tek autoriteti mbikëqyrës i mbrojtjes së të dhënave në vendin tuaj të origjinës. Në MB, autoriteti i mbrojtjes së të dhënave është Zyra e Komisionerit të Informacionit – www.ico.org.uk. Për informacion të mëtejshëm se si ta ushtroni këtë të drejtë, ju lutemi të na kontaktoni duke përdorur detajet në seksionin 14 si më poshtë.

12.Ndryshimet në këtë njoftim

Ne mund ta përditësojmë këtë njoftim herë pas here. Do t’ju njoftojmë për ndryshime të rëndësishme duke ju kontaktuar direkt kur është e mundur dhe duke vendosur një njoftim përditësimi në faqen tonë të internetit: Ky njoftim është përditësuar për herë të fundit në [shëno datën].

13.Lidhjet dhe palët e treta

Ne e lidhim faqen tonë të internetit direkt me faqet e tjera. Ky njoftim nuk përfshin faqet e jashtme dhe ne nuk jemi përgjegjës për praktikat e privatësisë ose përmbajtjen e atyre faqeve. Ne ju inkurajojmë të lexoni njoftimet e privatësisë të çdo faqe interneti të jashtme që vizitoni përmes lidhjeve në faqen tonë të internetit.

14.Si të na kontaktoni

Ju lutemi të na shkruani nëse keni ndonjë pyetje ose shqetësim në lidhje me këtë njoftim ose në lidhje me mënyrën në të cilën TF përpunon informacionin tuaj personal duke na kontaktuar në kanalet e mëposhtme:

Email: [email protected]

Thomson Foundation
46 Chancery Lane
London, WC2A 1JE
United Kingdom

Tel: +44 (0)20 3440 2440