Biseda

Intervista të shkurtra me përfituesit e granteve të Projektit “Media for All”, zbatimi i projektit,
tendencat dhe zhvillimet më të fundit në botën e mediave,
përvojat personale nga gazetarë të mediave të ndryshme.