Autor

Biljana-Martinic

Biljana Martinić je autorka preko 200 objavljenih članaka i kritike muzike, filmova i serija u kojima je kroz sadržaj analizirala i uticaj popularne kulture na razvoj karaktera, polnu i rasnu jednakost kao i zaštitu životne sredine. Ima iskustva kao social media manager (upravljala je različitim brendovima na društvenim mrežama) i radi kao content writer (kreatorka veb sadržaj) za blogove i sajtove. Jedna je od osnivačica NVO “Akademija liderstva” čiji su ciljevi zaštita ljudskih prava i sloboda i implementacija najboljih evropskih praksi i politika u različitim oblastima društvenog života, kao i podsticanje aktivizma i poboljšanje nivoa demokratizacije crnogorskog društva. Volontirala je kao mentorka u UNICEF Laboratoriji inovacija za mlade u okviru koje je radila na stvaranju održivih rješenja za najhitnije izazove sa kojima se mladi suočavaju.

Broj članaka: 2