Autor/e

Biljana-Martinic

Biljana Martiniq është autore e mbi 200 artikujve dhe kritikave të muzikës, filmave dhe serialeve në të cilat ajo analizon ndikimin e kulturës popullore në zhvillimin e karakterit, barazisë gjinore dhe racore si dhe mbrojtjen e mjedisit. Gëzon përvojë si menaxhere e mediave sociale (ka menaxhuar marka të ndryshme në rrjetet sociale) dhe punon si content writer (krijuese e përmbajtjes në web) për blogje dhe website. Ajo është një nga themeluesit e OJQ-së “Akademia e Lidershipit” qëllimet e së cilës janë mbrojtja e të drejtave dhe lirive të njeriut dhe zbatimi i praktikave dhe politikave më të mira evropiane në fusha të ndryshme të jetës sociale, si dhe inkurajimi i aktivizmit dhe përmirësimi i nivelit të demokratizimit të shoqërisë malazeze. Ka shërbyer si mentore vullnetare në Laboratorin e Inovacionit UNICEF për Rininë, ku punoi në krijimin e zgjidhjeve të qëndrueshme për sfidat më urgjente me të cilat përballen të rinjtë.

Numri i artikujve: 2