Autor

Sanja Mitić je univerzitetska profesorica, afirmisana naučnica, mentor i marketinški orjentisana savjetnica sa odličnim poznavanjem medijske industrije. Specijalizovana je za marketing, međunarodno poslovanje i razvoj industrijskih standarda u domenu medijskog poslovanja, kao i za podršku profesionalnim medijskim udruženjima i medijima u razvoju poslovnih kapaciteta. Sarađivala je sa Asocijacijom medija Srbije, bila dio USAID SMS projekta, a radila je i sa poznatim organizacijama u ovoj industriji na srpskom tržištu (mediji, marketing agencije, oglašivači) na razvoju industrijskih standarda u domenu merenja medija.

Broj članaka: 1