Autor/e

Ajo është një profesore, studiuese e njohur, mentore dhe konsulente e orientuar drejt marketingut me një histori të shkëlqyeshme në lidhje me industrinë e medias. Ajo është e specializuar në marketing, biznes ndërkombëtar dhe zhvillimin e standardeve të industrisë në fushën e biznesit mediatik, dhe mbështetjen e shoqatave profesionale të mediave në zhvillimin e kapaciteteve të biznesit. Ajo ka punuar me Shoqatën e Mediave në Serbi, projektin e USAID SMS dhe aktorët kryesorë të industrisë në tregun Serb (botuesit mediatikë, agjencitë e marketingut dhe blerjes së mediave, reklamuesit) në zhvillimin e standardeve të industrisë /monedhës së tregut në fushën e matjes së mediave.

Numri i artikujve: 1