Автор

Author

  • Арта Џелили е искусна менторка и експерт за комуникација, со силно академско потекло и деловна ориентација. Таа е специјализирана за области на комуникација, деловна и професионална комуникација, организациска комуникација, односи со јавност и маркетинг. Нејзините силни менторски вештини и посветеност кон менторските процеси и пристапот ориентиран кон резултатите ја квалификуваа да работи со медиуми во Северна Македонија.

Број на статии: 1

Арта Џелили

Арта Џелили е искусна менторка и експерт за комуникација, со силно академско потекло и деловна ориентација. Таа е специјализирана за области на комуникација, деловна и професионална комуникација, организациска комуникација, односи со јавност и маркетинг. Нејзините силни менторски вештини и посветеност кон менторските процеси и пристапот ориентиран кон резултатите ја квалификуваа да работи со медиуми во Северна Македонија.

Број на статии: 1