Autor/e

Arta Xhelili

Arta Xhelili është mentore me përvojë dhe eksperte e komunikimit, me formim të fortë akademik dhe orientim biznesi. Ajo është e specializuar në fushat e komunikimit, komunikimit të biznesit dhe profesional, komunikimit organizativ, marrëdhënieve me publikun dhe marketingut. Aftësitë e saj të forta për mentorim dhe angazhimi i saj për proceset e mentorimit dhe qasja e orientuar drejt rezultateve e kualifikojnë për të punuar me media në Maqedoninë e Veriut.

Numri i artikujve: 1