Автор

Danilo Barjaktarevic

Данило Барјактаревиќ поседува диплома за бизнис и ревизија. Во својата кариера, тој се фокусирал на ИТ услугите, поддршката за корисниците, на софтверските услуги, нивно применување, на деловните операции и се профилирал како висок извршен директор со силна финансиска и деловна способност. Тој бил одговорен за повеќе проекти, за примена и испорака до клиентите во областа на малопродажбатa, телекомуникациите и финансиите. Со повеќе од 12 години искуство, бил ангажиран во мали и средни бизниси, со голем фокус на компаниите. Ужива да работи во невладиниот сектор и да ги поддржува субјектите на кои им е потребна подршка.

 1