Автор

Кристина Озимец е истражувачка новинарка од Скопје и претседател на Платформата за истражувачко новинарство и анализи – ПИНА. Таа е и главен организатор на Медиумскиот фестивал Скопје.

Таа е специјализирана за покривање на различни области како што се политиката, корупцијата, владеењето на правото, човековите права, граѓанското општество и образованието. Озимец има освоено повеќе награди за нејзините истражувачки стории и ѝ се упатени пофалби за нејзиното професионално покривање на прашањата што се однесуваат на маргинализираните заедници и човековите права.

Одржувала обуки и предавања за истражувачкото новинарство и за медиумите. Координаторка е на две програми во ПИНА – Програма за новинарки и Програма за мобилно новинарство, како и координаторка на програмата – Мрежа на млади новинари. Кристина дипломирала новинарство на Правниот факултет Јустинијан Први во Скопје.

 0