Автор

Петра Ковачевиќ е асистентка за настава и истражување на Отсекот за новинарство и медиумска продукција при Универзитетот во Загреб и членка e на тимот на истражувачкиот проект „Новинарска истражувачка лабораторија“, финансиран од Хрватската фондација за наука. Таа е докторантка на Школата за новинарство, медиуми и култура на Универзитетот во Кардиф, на отсекот за новинарство фокусирано на решенијата на Би-Би-Си. Нејзините истражувачки интереси вклучуваат нови новинарски практики, како што се конструктивното новинарство и новинарството со решенија, културата на експериментите во редакцијата, иновативните и интерактивните новинарски техники на раскажување на приказни, новинарските содржини наменети за младата публика, со посебен фокус на телевизиската и видео продукцијате. Петра предава на модули поврзани со телевизијата, видеото и мултимедијалната продукција. Таа е, исто така, слободна новинарка и продуцентка и овластена предавачка за мобилно новинарство.

 1