Автор

Андријана Тасевска има повеќе од децениско искуство во развој на организацијата и бизнисот, обезбедувајќи прилагодено менторство и поддршка за градење на капацитети на различни актери, вклучително и медиуми. Областите на нејзината примарна експертиза вклучуваат стратешко планирање, управување со промени, стратегии за човечки ресурси и за приватниот и за јавниот сектор. Нејзиниот скорешен фокус е насочен кон сектор и индустрија на локални или регионални медиуми во Западен Балкан.

 1