Autor/e

Andrijana Tasevska ka më shumë se një dekadë përvojë në zhvillimin organizativ dhe të biznesit, duke siguruar këshillim të përshtatur dhe mbështetje për ndërtimin e kapaciteteve për një larmi aktorësh, përfshirë mediat. Fushat e ekspertizës së saj kryesore përfshijnë Planifikimin Strategjik, Menaxhimin e Ndryshimit, Strategjitë e Burimeve Njerëzore si për sektorin privat ashtu edhe për atë publik. Fokusi i saj i fundit është sektori i medias lokale dhe rajonale dhe industrisë në Ballkanin Perëndimor.

Numri i artikujve: 1