Овој извештај ги презентира заклучоците за транспарентноста и одговорноста на владите на земјите од Западен Балкан: Албанија, Босна и…
Автор: Šenđul Osmani Lodža
Јазик: MAK
Година на објавување: 2021
Формат: PDF
Оваа студија ги анализира економските услови, потреби и перспективи за развој на независните медиуми во земјите од западниот Балкан….
Автор: Бранкица Петковиќ и Санела Хоџиќ
Издавач: GDSI consortium / EU
Јазик: Англиски
Година на објавување: 2020
Формат: PDF
Оваа анкета нуди податоци за досегот на радијата и вкупната гледаност на телевизиите. Во анкетата се користи полу-структуриран прашалник…
Автор: Индаго
Издавач: Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
Јазик: Македонски
Година на објавување: 2021
Формат: PDF
Целта на ова истражување е да се утврди актуелната состојба во имплементацијата на медиумската писменост во основното образование во…
Автор: Весна Шопар, Александра Теменугова, Моника Аксентиевска
Издавач: Висока школа за новинарство и за односи со јавноста
Јазик: Македонски
Година на објавување: 2018
Формат: PDF