Фондацијата Томсон, во рамките на проектот Media for All, им пружа директна поддршка на медиумите преку советувања, обуки и едукации. Регистрирајте се овде, доколку сакате да ве информираме за активностите на тема-унапредување на рекламирањето.