Si pjesë e projektit Media for All, Fondacioni Thomson ofron mbështetje të drejtpërdrejtë për mediat përmes këshillimit, trajnimit dhe edukimit. Regjistrohuni këtu nëse dëshironi që ne t’ju mbajmë të informuar për aktivitetet e promovimit të reklamave.