Јournalift разговара со Фатмир Менекше, директор на Радио Романо Авазо

Фатмир Менекше, директор на Радио Романо Авазо, со седиште во Призрен, Косово, на Меѓународниот ден на човековите права, зборува за проектот Media for All, за вклучувањето на заедниците на Ромите, Ашкалите и Египќаните во локалните политики на општина Призрен, но и за тоа како е да се биде Ром новинар и кои се главните предизвици за ромската заедница во Косово и регионот, во следното Journalift интервју.

Publication year: 2021