E-COMMERCE AND E-PAYMENTS: UNUSED POTENTIAL FOR MEDIA OUTLETS

Е-трговија и e-плаќања: Неискористен потенцијал за медиумите

Пандемијата na КОВИД-19 го сврте светот наопаку, вклучително и медиумската индустрија. Многу медиуми засекогаш се затворија, додека во исто време, работата на далечина и животот зад затворени врати, открија неискористени можности за медиумите и е-трговијата, кои доживееја невиден раст. Всушност, е-трговијата имаше поголем раст во првите три месеци од пандемијата, отколку во претходните десет години […]

Е-трговија и e-плаќања: Неискористен потенцијал за медиумите Read More »