E-COMMERCE AND E-PAYMENTS: UNUSED POTENTIAL FOR MEDIA OUTLETS

E-tregti dhe e-pagesat: Potenciali i paperdorur për mediat

Pandemia e COVID-19 e ktheu botën përmbys, duke përfshirë industrinë e medias. Shumë media u mbyllën përgjithmonë, ndërsa në të njëjtën kohë, puna dhe jeta në distancë pas dyerve të mbyllura zbuluan mundësi të pashfrytëzuara për mediat dhe tregtinë elektronike, të cilat patën rritje të paparë. Në fakt, tregtia elektronike pati rritje më të madhe […]

E-tregti dhe e-pagesat: Potenciali i paperdorur për mediat Read More »