Brand-Newsroom-Organization-and-Workflow.

Бренд редакција: Организација и тек на работата

Малите медиуми се борат за финансиска поддршка на нивната агенда на вести, што често ги принудува овие медиуми да бараат финансирање однадвор. Но, постои подобра и поодржлива алтернатива. Како што наведовме во нашата претходна статија, медиумите можат да го преземат ова прашање во свои раце, со формирање на сопствена бренд редакција (редакција за креирање на […]

Бренд редакција: Организација и тек на работата Read More »