Brand-Newsroom-Organization-and-Workflow.

Redaksia e markës: Organizimi dhe funksionimi i saj

Mediat e vogla priren të luftojnë për të siguruar mbështetje financiare për politikën e tyre të lajmeve, gjë që shpesh i detyron të kërkojnë financime nga jashtë. Por ka një alternativë më të qëndrueshme dhe më të mirë. Siç kemi theksuar në artikullin e kaluar, mediat mund t’i dalin zot vetes së tyre për sa […]

Redaksia e markës: Organizimi dhe funksionimi i saj Read More »