Кое е вашето работно место во медиумите: Раководител на тимот за развој на публиката

Раководителот на тимот за развој на публиката има важна улога на пресекот помеѓу уредништвото и сите други тимови во организацијата. Ова лице управува со тим одговорен за креирање на стратегија за дистрибуција на повеќе платформи – оптимизација, социјални мрежи, билтени и повеќе – во насока на зголемување на публиката. Тие ја дефинираат стратегијата за мерење […]

Кое е вашето работно место во медиумите: Раководител на тимот за развој на публиката Read More »