01 Six reasons why we should not ignore mobile journalism

Шест причини зошто не треба да го игнорирате мобилното новинарство

Што поседува секој новинар/новинарка во регионот на Западен Балкан? Тешко прашање нели. Полесно е да се даде одговор на тоа што го немаат многумина од нашите колеги и колешки – достоинствена плата, слобода, добри услови за работа, можност за напредок и едукација, можност за експериментирање, разбирање од менаџерите и уредниците… Но ако го прецизираме прашањето …

Шест причини зошто не треба да го игнорирате мобилното новинарство Read More »