Overview-of-the-most-popular-media-business-models

Преглед на најпопуларните медиумски бизнис модели

Во текот на последната деценија, дигиталните технологии го трансформираа најголемиот дел на медиумската индустрија. Напредокот на технологијата ги принуди медиумските компании, да бараат нови начини за креирање, пласирање, промоција и за дистрибуција на нивните медиумски содржини. А особено, како да ги наплатат тие содржини. И самите читатели/гледачи/слушатели се променија – станаа многу попромискуитетни во конзумирањето […]

Преглед на најпопуларните медиумски бизнис модели Read More »