Overview-of-the-most-popular-media-business-models

Një përmbledhje e modeleve më të njohura të biznesit të medias

Gjatë dekadës së fundit, teknologjitë digjitale kanë transformuar pjesën më të madhe të industrisë së medias. Përparimet në teknologji i kanë detyruar kompanitë mediatike të gjejnë mënyra të reja për të krijuar, tregtuar, promovuar dhe shpërndarë përmbajtjen e tyre mediatike. Dhe veçanërisht tarifimin për këtë përmbajtje. Vetë lexuesit/shikuesit/dëgjuesit kanë ndryshuar – janë bërë shumë më […]

Një përmbledhje e modeleve më të njohura të biznesit të medias Read More »