Како да се изгради и развие заедница на корисници и како истата да се монетизира на вистински начин?

Пред околу 20 години, беше воведен терминот Веб 2.0. Тој претставува сосема поинаков пристап кон реализацијата на интернет проектите. До тој момент интернетот беше место на кое што се информиравме, но комуникацијата беше речиси целосно еднонасочна. Во тоа време (некаде од 1991 до 2004 година) интернетот беше место каде најпрвин релативно мал, а потоа сѐ […]

Како да се изгради и развие заедница на корисници и како истата да се монетизира на вистински начин? Read More »