The Pandemic of Flaws in Education in the Balkans

Pandemia e të metave në arsim në Ballkan

Është e shtunë. G., një studente e matematikës në Universitetin e Prishtinës, është para laptopit, duke u munduar të fokusohet në shpjegimin e profesorit për gjeometrinë deskriptive. Temë e vështirë dhe e gjitha me vizatime. Po mundohet të koncentrohet në maksimum, kur në atë moment bie zilja dhe mysafirë hyjnë në shtëpi. Ajo çohet, përshëndetet […]

Pandemia e të metave në arsim në Ballkan Read More »