Financial-Struggles-Delay-Youngsters-Independence-from-Parents.png

Vështirësitë financiare vonojnë pavarësimin e të rinjve nga prindërit

Perspektiva ekonomike e të rinjve në Serbi dhe Shqipëri mbetet e kufizuar dhe shpesh është faktori kryesor që i pengon ata të pavarësohen më herët në të njëzetat e tyre.  Largimi nga shtëpia kërkon shumë llogaritje, planifikim, nganjëherë edhe rastësi fatsjellëse, e po ashtu edhe duhet shtyrë disa herë nëse je i ri ose e […]

Vështirësitë financiare vonojnë pavarësimin e të rinjve nga prindërit Read More »