00-Employment-of-persons-with-disabilities-achieves-their-inclusion

Me punësimin e personave me aftësi të kufizuara arrihet edhe përfshirja e tyre

Personat me aftësi të kufizuara janë një nga grupet e margjinalizuara në Bosnje dhe Hercegovinë dhe Serbi që përballen me diskriminim dhe stigmatizim në baza ditore. Përkufizimi i një personi me aftësi të kufizuara ende nuk është konstant në BeH, ndonëse BeH-ja ka miratuar Konventën e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e personave me […]

Me punësimin e personave me aftësi të kufizuara arrihet edhe përfshirja e tyre Read More »