Luftimi i nacionalizmit në mesin e të rinjve: kush po i hedh benzinë zjarrit?

Të rinjtë në Ballkanin Perëndimor e kanë të vështirë të kuptojnë realitetin e tyre dhe të njohin njëri-tjetrin për shkak të mosmarrëveshje të vazhdueshme në të kaluarën, perceptimeve të ndryshme të të kaluarës së afërt dhe problemeve sociale e politike që janë pjesë e jetës së tyre. Ekspertët në Serbi, Shqipëri dhe Mal të Zi […]

Luftimi i nacionalizmit në mesin e të rinjve: kush po i hedh benzinë zjarrit? Read More »