mental-health

Të rinjtë zgjedhin alternativa të kushtueshme për të ruajtur shëndetin mendor

Të pavetëdijshëm se sa shumë fëmijë dhe adoleshentë vuajnë nga llojet e ndryshme të problemeve të shëndetit mendor, në disa sisteme të kujdesit shëndetësor në Ballkanin Perëndimor mungon kujdesi mjaftueshëm i specializuar dhe cilësor për të rinjtë, e që është jetik për trajtimin në vitet e hershme. Me gjendje shëndetësore të papërcaktuara dhe të patrajtuara, […]

Të rinjtë zgjedhin alternativa të kushtueshme për të ruajtur shëndetin mendor Read More »