Online media essentials paket

Unapredite svoj medij sa tri paketa dokumenata koje možete da preuzmete, prilagodite i koristite potpuno besplatno.

Pojačajte zaštitu podataka, digitalnu bezbednost i osnovne standarde za online medije – uz pomoć jednostavnih obrazaca na svim lokalnim jezicima i pismima.

Koristite ove dokumente da osigurate da vaš medij ima primenjene osnovne pravne, tehničke i bezbednosne standarde.*

Privatnost podataka

Zaštita privatnosti podataka publike, pretplatnika/ca, klijenata ili zaposlenih je kritična za svaki medij.

Pogledajte savete i preuzmite obrasce za dva važna dokumenta koja će vam pomoći da ovu važnu oblast regulišete u skladu sa zakonom, izbegnete kompromitovanje podataka ili moguće kazne.

Politika privatnosti

Preuzmite i prilagodite ovaj dokument da osigurate da su sve aktivnosti prikupljanja podataka u vašem mediju regulisane zakonom.

Evidencija radnji obrade podataka o ličnosti

Napravite jasan pregled aktivnosti i odgovornosti za sve procese prikupljanja i obrade podataka u vašem mediju uz pomoć ovog dokumenta.

Digitalna bezbednost

Digitalna bezbednost je od ključnog značaja za bilo koju organizaciju, a posebno za medije, budući da rukuju osetljivim informacijama.

Zato je preporuka da postoje interni dokumenti koji obuhvataju različite politike i procedure medija, kao što su politika o zaštiti lozinki, politika o zaštiti elektronske pošte i naloga, bezbednosni plan, kao i dokument procene rizika.

Politika o zaštiti lozinki

Preuzmite i primenite ovaj dokument kako biste izbegli rizike od curenja informacija, neadekvatne upotrebe ili gubljenja vaših naloga online.

Politika zaštite elektronske pošte i naloga

Obezbedite sigurnu upotrebu i upravljanje poslovnom elektronskom poštom i ostalim nalozima u vašem mediju primenom ove politike.

Bezbednosni plan

Usvojite procedure za slučajeve incidenata u oblasti digitalne bezbednosti i naučite kako da te incidente sprečite.

Procena rizika

Procenite tehničke resurse i infrastrukturu vašeg medija, potencijalne rizike i pretnje, kao i ranjivosti.

Standardi rada online medija

Razvoj novog medijskog ekosistema koji je započet usponom digitalnih okruženja u velikoj meri je izmenio tradicionalni medijski pejzaž koji je predstavljao sistem jednosmerne komunikacije.

Danas zakonski propisi u oblasti medija nisu u položaju da prate ove razvoje i etička pravila su od velikog značaja posebno u onlajn okruženju koje se stalno menja.

Impresum

Osigurajte osnove pouzdanosti, odgovornosti i transparentnosti vašeg medija i objavite Impressum na internet portalu vašeg medija.

Procedure za objavljivanje medijskog sadržaja

Preuzmite i koristiti ove kratke smernice kako biste na jasan i transparentan način obeležili sadržaj koji se objavljuje na internet portalu vašeg medija.

Smernice za transparentnu izmenu medijskog sadržaja

Koristite ove smernice i obezbedite transparentno objavljivanje izmena, povlačenje ili brisanje online sadržaja na internet portalu vašeg medija.

*Dostupni materijali služe kao primer dobre prakse i pokazuju kako relevantna oblast treba da bude regulisana. Materijali se mogu preuzeti, menjati i koristiti za kreiranje dokumenata, politika i procedura u medijima. Thomson fondacija ne odgovara za nastale izmene u ovim materijalima niti za njihovu primenu.
Online media essentials paket je razvijen u okviru projekta “Mediji za sve”, koji finansira Vlada Velike Britanije a sprovode Britanski savet, Thomson fondacija, BIRN i INTRAC.