Автор

Михајло Лахтов е искусен експерт за медиуми и комуникација со долгогодишно работно искуство во оваа област во разни видови организации, од мали локални ГО до големи меѓународни организации. Тој исто така работи како консултант и тренер за развој на медиуми, медиумска писменост и комуникации повеќе од 10 години. Одржал повеќе од 100 работилници и обуки за: ОБСЕ, Македонски институт за медиуми, НДИ, Институт за комуникациски студии, ГИЗ, Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во Македонија и други. Во моментов, тој работи како службеник за комуникација во Германската агенција за развој – ГИЗ.

 1