Автор

David Tvrdon

Давид Тврдон е новинар за технологија и медиуми и поткастер со маркетинг заднина (и диплома).

 1