Autor/e

David Tvrdon

David Tvrdon është një gazetar dhe podkaster i teknologjisë dhe medias me përvojë (dhe diplomë) marketingu.

Numri i artikujve: 1