Автор

Diturije-Ismaili

Дитурие Исмаили е искусна менторка и експерт за истражување, со силно академско потекло и деловна ориентација. Таа е специјализирана за области на управување со ресурси, стратешко управување и јавни политики и лидерство. Нејзините силни менторски вештини и посветеност кон менторските процеси и пристапот ориентиран кон резултатите ја квалификуваа да работи со медиуми во Северна Македонија.

 1