Autor/e

Diturije-Ismaili

Diturie Ismaili është mentore dhe eksperte kërkuese me përvojë, me formim të fortë akademik dhe me orientim biznesi. Ajo është e specializuar në fushat e menaxhimit të burimeve, menaxhimit strategjik dhe politikave publike si edhe lidership. Aftësitë e saj të forta për mentorim dhe angazhimi i saj për proceset e mentorimit dhe qasja e orientuar drejt rezultateve e kualifikojnë atë për të punuar me media në Maqedoninë e Veriut.

Numri i artikujve: 1