Автор

Емир Куртиќ е асистент професор по дисциплини за менаџмент во високо образование при Факултет за Економија и Бизнис во Сараево, Босна и Херцеговина. Тој има спроведено разни маркетинг и деловни истражувања и физибилити студии за бројни индустрии како консултант за управување со некои од водечките компании во БиХ. Емир има силен фокус на социјалното претприемништво и создавање на одржлив бизнис што и служи на локалната заедница. Со своите вештини и искуство за развој на деловна активност, тој е во состојба да обезбеди менторство за медиуми кои им помагаат да ги постават своите деловни насоки и да тестираат нови деловни модели и стратегии.

 2