Autor/e

Emir Kurtiq është asistent lektor i disiplinave të menaxhimit në arsimin e lartë në Shkollën e Ekonomisë dhe Biznesit në Sarajevë, Bosnjë dhe Hercegovinë. Ai ka kryer projekte të ndryshme marketingu dhe kërkimit të biznesit dhe studime të fizibilitetit për një sërë industrish si konsulent menaxhimi për disa prej kompanive kryesore në BiH. Emiri ka një fokus të fortë në sipërmarrjen sociale dhe krijimin e një biznesi të qëndrueshëm që i shërben komunitetit lokal. Me aftësitë e tij dhe përvojën e zhvillimit të biznesit, ai është në gjendje të sigurojë mentorim për mediat duke i ndihmuar ata të përcaktojnë drejtimet e tyre të biznesit dhe të testojnë modele dhe strategji të reja të biznesit.

Numri i artikujve: 2