Автор

Љилјана Пецова има долгогодишно работно искуство во јавната администрација, работејќи како Менаџерка за односи со јавноста. Таа е дел од стартап заедницата во земјата и посветува посебно внимание да донесе иновативни модели за бизнис и работење. Таа работи во областа на образование за возрасни, градење на капацитети, проценка на потребите за обука, истражување, анализа и евалуација. Најновите работни искуства донесоа бројни работилници со надградба на медиумите во нивниот капацитет во областа на користење на алатки за безбедност на Интернет. Направени се неколку обуки за медиуми со различна големина за присуство на социјалните медиуми и алатки за дезинформација. Таа беше ангажирана во подготовката на првиот Кодекс за новинари при известување за деца жртви/сторители. Таа е овластена обучувачка за возрасни и е член на Комисијата за жалби при Советот за етика во медиумите на Северна Македонија. Специфични области од интерес се работи поврзани со приватност, транспарентност и модели на добро управување засновани на пристапи за човекови права.

 0