Медиумската писменост во Македонија: ОБИД ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ВО ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Медиумската писменост во Македонија: ОБИД ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ВО ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Медиумската писменост во Македонија: ОБИД ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ВО ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Целта на ова истражување е да се утврди актуелната состојба во имплементацијата на медиумската писменост во основното образование во Македонија. Во анализата се дефинираат медиумското образование како процес и медиумската писменост како резултат на тој процес. Се објаснува концептот на медиумско образование според меѓународните и европски стандарди и документи, различните модели на практикување на медиумското образование, а посебно е анализиран словенечкиот модел на медиумско образование.

Автори: Весна Шопар, Александра Теменугова, Моника Аксентиевска
Издавач: Висока школа за новинарство и за односи со јавноста
Јазик: Македонски
Година на објавување: 2018
Формат: PDF

Повеќеs: