Capacity building Blogpost Journalift

ЗБ6, Градење на капацитети: Повеќе од 250 медиумски професионалци се здобија со вештини и знаења

Повеќе од 250 новинари, уредници и медиумски менаџери, од 80 медиуми од 6-те земји на Западен Балкан, учествуваа во активности врзано за градење на капацитетите, во рамките на проектот, „Медиуми за сите“, во периодот од мај до август 2021 година. Оваа компонента на програмата беше координирана од Фондацијата Томсон и резултираше со: одржување на 17 […]

ЗБ6, Градење на капацитети: Повеќе од 250 медиумски професионалци се здобија со вештини и знаења Read More »