Autor/e

Lorin Kadiu është diplomuar në Gazetari dhe Komunikim dhe ka edhe diplomë master në fushën e Marrëdhënive me Publikun. Nga viti 2018 është drejtor ekzekutiv i organizatës joqeveritare mediatike “Citizens Channel” me seli në Tiranë. Ai është i specializuar në prodhimin multimedial, duke punuar si producent në disa dokumentarë, seri podkaste dhe eksplorime vizuale. Gjatë 8 viteve të fundit, ka punuar si gazetar, trajner për aftësi multimediale dhe konsulent për edukim mediatik me partnerë vendas dhe ndërkombëtarë.

Numri i artikujve: 0